A homepage section

๑๖๐. ทุกขํ เสติ ปราชิโต. ทุกขัง เสติ ปะราชิโต. ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์. สํ. ส. ๑๕/๑๒๒. ขุ. ธ. ๒๕/๔๒.
เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายปัจจัย เพื่อจัดซื้อเหล็ก ต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์ จำนวน 1 ล้านบาท
ณ วัดป่าภูแปก ญาณสมฺปนฺโน บ้านกกบก ต. หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร เจ้าอาวาสและผู้ดูแลโครงการจัดสร้างทั้งหมด
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 528-256323-0
ชื่อบัญชี วัดป่าภูแปก ญาณสมฺปนฺโน

ข่าวสาร

งานฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ

เรียนเชิญ ร่วมงานฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าสามัคคี ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2567 ณ วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน บ้านกกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย ท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูป ติดโมเสคแก้วรอบองค์พระใหญ่ปางเชียงแสนสิงห์1 ท่านสามารถโอนเงินทำบุญได้ที่ ชื่อบัญชี วัดป่าภูแปก เลขที่บัญชี 528-256323-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สอบถามการทำบุญและขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ ที่ นายบุญสูง บุษบา โทร.089-8436156

หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต 2 ท่านเจ้าคุณ มาให้กำลังใจและเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และสร้างพระใหญ่ ของหลวงปู่เฉลิม ธมฺมธโร ศิษย์ผู้น้อง ณ วัดป่าภูแปก ญาณสมฺปนฺโน

สร้างพระพุทธรูปใหญ่ ปางเชียงแสน ขนาดหน้าตัก 16 เมตร พร้อมอาคารพิพิธภัณฑ์ ณ วัดป่าภูแปก ญาณสมฺปนฺโน บ้านกกบก ต. หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร เจ้าอาวาสและผู้ดูแลโครงการจัดสร้างทั้งหมด ปัจจุบันในส่วนของโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากพอสมควร แต่ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมากที่จะสร้างให้แล้วเสร็จ #โดยสามารถร่วมบุญเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 528-256323-0 ชื่อบัญชี วัดป่าภูแปก #ความเป็นมาในการจัดสร้างพระใหญ่ วัดป่าภูแปก ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2532 ขณะนี้ได้เป็นวัดที่ถูกต้อง ได้รับวิสูงคามสีมาแล้ว จึงเป็นวัดที่สมบูรณ์ โดยมีพระมนฑน์จิตต์เกษม ธมฺมธโร (หลวงปู่เฉลิม ธมฺมธโร) เป็นเจ้าอาวาส มาตลอดจนถึงปัจจุบัน ทางวัดพร้อมด้วยชาวบ้าน มีความเห็นพร้อมกันว่าทางวัดของเราควรจะสร้างอะไรสักอย่าง ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ระหว่างเจดีย์ หรือพระพุทธรูป หลวงปู่เฉลิมท่านเห็นสมควรว่า ให้จัดสร้างพระพุทธรูป ที่เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า จึงได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้ การก่อสร้างก็ได้ดำเนินการมามากพอสมควรแล้ว …