ติดต่อได้ที่

วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน

บ้านกกบก

ตำบลหนองงิ้ว

อำเภอวังสะพุง

จังหวัดเลย

42130

 ชื่อบัญชี วัดป่าภูแปก ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ บัญชีเลขที่ 528-256323-0

พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร หมายเลขโทรศัพท์  081-9642962