งานฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ

เรียนเชิญ ร่วมงานฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าสามัคคี ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2567 ณ วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน บ้านกกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

ท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูป ติดโมเสคแก้วรอบองค์พระใหญ่ปางเชียงแสนสิงห์1 ท่านสามารถโอนเงินทำบุญได้ที่

ชื่อบัญชี วัดป่าภูแปก

เลขที่บัญชี 528-256323-0

ธนาคารไทยพาณิชย์

สอบถามการทำบุญและขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ ที่

นายบุญสูง บุษบา โทร.089-8436156

หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต 2 ท่านเจ้าคุณ มาให้กำลังใจและเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และสร้างพระใหญ่ ของหลวงปู่เฉลิม ธมฺมธโร ศิษย์ผู้น้อง ณ วัดป่าภูแปก ญาณสมฺปนฺโน

สร้างพระพุทธรูปใหญ่ ปางเชียงแสน ขนาดหน้าตัก 16 เมตร พร้อมอาคารพิพิธภัณฑ์ ณ วัดป่าภูแปก ญาณสมฺปนฺโน บ้านกกบก ต. หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร เจ้าอาวาสและผู้ดูแลโครงการจัดสร้างทั้งหมด

ปัจจุบันในส่วนของโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากพอสมควร แต่ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมากที่จะสร้างให้แล้วเสร็จ

🔴#โดยสามารถร่วมบุญเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 528-256323-0

ชื่อบัญชี วัดป่าภูแปก

#ความเป็นมาในการจัดสร้างพระใหญ่

วัดป่าภูแปก ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2532 ขณะนี้ได้เป็นวัดที่ถูกต้อง ได้รับวิสูงคามสีมาแล้ว จึงเป็นวัดที่สมบูรณ์ โดยมีพระมนฑน์จิตต์เกษม ธมฺมธโร (หลวงปู่เฉลิม ธมฺมธโร) เป็นเจ้าอาวาส มาตลอดจนถึงปัจจุบัน

ทางวัดพร้อมด้วยชาวบ้าน มีความเห็นพร้อมกันว่าทางวัดของเราควรจะสร้างอะไรสักอย่าง ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ระหว่างเจดีย์ หรือพระพุทธรูป

หลวงปู่เฉลิมท่านเห็นสมควรว่า ให้จัดสร้างพระพุทธรูป ที่เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า

จึงได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้ การก่อสร้างก็ได้ดำเนินการมามากพอสมควรแล้ว

เบื้องต้นก็ได้ก่อสร้างฐานขององค์พระ ขึ้นทำเป็น 3 ชั้น ชั้นที่1 และ 2 จะทำเป็น พิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บพระพุทธรูปเก่า ของโบราณ ไว้ให้สาธุชนได้กราบไหว้ และได้ศึกษา สืบต่อไป ส่วนชั้นที่ 3 ถึงจะเป็นชั้นที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่หล่อด้วยปูน ขนาดและสัดส่วน ฐานชั้นล่างสูง 9 เมตร ฐานองค์พระสูง 3 เมตร องค์พระหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 21 เมตร ปัจจุบันกำลังเทชั้นที่ 2

องค์หลวงปู่เฉลิม จึงขอเชิญชวน ศรัทธา สาธุชน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้างพระพุทธรูป เพื่อให้เป็นสิริ มงคลกับชีวิตของเรา สืบไป ขอให้ความเป็นสิริมงคลจงเกิดขึ้น กับทุกท่าน ทุกคน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไปเทอญ